Oficjalny serwis internetowy Miasta Bielsk Podlaski

Niesłyszący

Przejdź do: Elektroniczna Skzynka PodawczaPrzejdź do: Biuletyn Informacji Publicznej

MENU

Dane teleadresowe i konto bankowe

Zawartość

Urząd Miasta Bielsk Podlaski
ul.Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

tel. +48 85 731 8 188, +48 85 731 8 100
fax. +48 85 731 8 150

um@bielsk-podlaski.pl
www.bielsk-podlaski.pl

Godziny pracy:
poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek-piątek 7:30 - 15:30

 

Numer rachunku do wpłat podatków i opłat:

Miasto Bielsk Podlaski
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski

NIP: 5432066155
REGON: 050658982

Rachunek dochodów obowiązuje od dnia 1 września 2019 roku

nr 68 8063 0001 0070 0706 5699 0102

prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Brańsku.

Informacje dla rozliczeń międzynarodowych:

międzynarodowy numer IBAN –  PL numer rachunku

Kod SWIFT – POLUPLPR

 

 

 

Informator telefoniczny

 

 

 

Opis

Nr pokoju

Nr tel.

Centrala telefoniczna

3

+48 85 731 8 188

+48 85 731 8 100

Sekretariat

200

 +48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

 fax:

+48 85 731 8 150

Burmistrz Miasta Jarosław Borowski        

200

+48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

Zastępca Burmistrza Bożena Teresa Zwolińska

200

+48 85 731 8 101

+48 85 731 8 102

Sekretarz Miasta Tamara Korycka                    

207

+48 85 731 8 137

Skarbnik Miasta Anna Szkoda

209

+48 85 731 8 120

Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Roszczenko

308

+48 85 731 8 156

Biuro podawcze      

16

+48 85 731 8 145

Referat Obsługi Burmistrza i Rady Miasta

Kierownik - Jolanta Mierzwińska              

306

+48 85 731 8 107

Obsługa Rady Miasta   

304

+48 85 731 8 112

Promocja miasta, współpraca z zagranicą, honorowy patronat, rozwój i upowszechnianie turystyki, służba prasowa, redakcja serwisu internetowego

303

+48 85 731 8 143

Referat Organizacyjno Gospodarczy

Kierownik - Urszula Gościk

5

+48 85 731 8 144

Kadry, sprawy gospodarcze

11

+48 85 731  8 138

Referat Finansowo-Budżetowy             

Gł. Księgowa - Ludmiła Korzeniewska

205

+48 85 731 8 105

Czynsz dzierżawny, podatek VAT

205

+48 85 731 8 105

płace, rozrachunki z kontrahentami - księgowość Urzędu Miasta, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa Pracowników Oświaty

204

+48 85 731 8 114

Wymiar podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych i prawnych, windykacja należności podatku od nieruchomości od osób fizycznych, wydawanie zaświadczeń o figurowaniu w ewidencji podatkowej i o niezaleganiu

208

+48 85 731 8 119

Opłata skarbowa, zwrot podatku akcyzowego, księgowość opłat w zakresie pasa drogowego

212

+48 85 731 8 151

Księgowość opłat za gospodarowanie odpadami  komunalnymi, windykacja i egzekucja opłat

216

+48 85 731 8 158

Księgowość i sprawozdawczość budżetowa, sprawy finansowe jednostek organizacyjnych podległych Miastu, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne

217

+48 85 731 8 121

Księgowość i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, należności z tytułu: sprzedaży mienia, wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, opłaty targowej, opłaty za koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych

218

+48 85 731 8 122

Inspektor ds. kontroli

300

+48 85 731 8 125

Audyt

213

+48 85 731 8 161

Kasa Urzędu Miasta

9

+48 85 731 8 126

Referat Gospodarki Przestrzennej                      

Kierownik - Kazimierz Prus

210

+48 85 731 8 134

Dzierżawa gruntów nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, ustalanie i naliczanie opłat adiacenckich, przegląd stanu technicznego obiektów budowlanych

211

+48 85 731 8 148

Zamiana i sprzedaż nieruchomości, numeracja porządkowa  budynków; wydawanie zaświadczeń, wypisów/ wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, rejestr zabytków

211

+48 85 731 8 136

Użytkowanie wieczyste, trwały zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, podziały nieruchomości i opłaty adiacenckie z tytułu podziału, nazewnictwo ulic, sprzedaż lokali.

214

+48 85 731 8 116

Warunki zabudowy i zagospodarowanie terenu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

215

+48 85 731 8 110

Referat Gospodarki Komunalnej Handlu i Rolnictwa    

Kierownik - Bogdan Sokołowski

104

+48 85 731 8 127

Gospodarka odpadami, odłów bezpańskich zwierząt

 

105

+48 85 731 8 109

+48 85 731 8 157

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, działalność targowisk, gospodarka wodno–ściekowa, oświetlenie miasta, transport zbiorowy

106

+48 85 731 8 154

Ewidencja działalności gospodarczej - 690 607 814
ochrona środowiska - ocena oddziaływania na środowisko

107

+48 85 731 8 130

Utrzymanie  zieleni miejskiej, zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów, zezwolenia na zajęcie pasa drogowego, utrzymanie czystości ulic i placów miejskich

108

+48 85 731 8 131

 

Utrzymanie dróg miejskich

108

+48 85 731 8 149

Dodatki mieszkaniowe, gospodarka zasobami mieszkaniowymi

12

+48 85 731 8 108

Referat Inwestycji i Zamówień Publicznych

Kierownik - Łucja Cecylia Kuczyńska

109

+48 85 731 8 104

Inwestycje

110

+48 85 731 8 155

Zamówienia Publiczne

111

+48 85 731 8 129

Pozyskiwanie dofinansowania z funduszy krajowych i Unii Europejskiej

112

+48 85 731 8 135

Referat Oświaty i Kultury  

Kierownik - Eugeniusz Jakubowski

113

+48 85 731 8 113

Oświata: przedszkola i szkoły podstawowe

114

+48 85 731 8 117

Kultura, sport, dotacje na remont zabytków, pomoc społeczna, ochrona zdrowia, żłobki i kluby dziecięce

115

+48 85 731 8 118

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Punkt informacji ds. przeciwdziałania uzależnieniom, leczenie odwykowe

13

+48 85 730 43 50

Stypendia socjalne dla uczniów, Karta Dużej Rodziny, profilaktyka uzależnień, nadzór nad świetlicami środowiskowymi, współpraca z organizacjami pozarządowymi

13

Tel/fax

+48 85 731 81 40

Referat Zarządzania Kryzysowego           

Kierownik - Janusz Porycki

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna, zbiórki publiczne, zgromadzenia, imprezy masowe, prowadzenie kancelarii dokumentów niejawnych, repatryjacja

 10 +48 85 731 8 139

Zarządzanie kryzysowe, sprawy obronne, obrona cywilna

4 +48 85 73 1 8 142

Urząd Stanu Cywilnego

Kierownik - Walentyna Jurczuk - 690 608 102

Zastępca - Wiesława Wołosik - 690 607 912

Rejestracja małżeństw

102

Tel/fax

+48 85 731 8 153

 

Rejestracja urodzeń i zgonów, wydawanie odpisów

101

+48 85 731 8 123

Ewidencja ludności

6

+48 85 731 8 124

Dowody osobiste

8

+48 85 731 8 128

Kalendarium

Imieniny obchodzą

Adrianna

Kazimierz

Wacław

04

czwartek

marzec 2021

Sprawdź: Co? Gdzie? Kiedy?

Marzec 2021

p w ś c p s n
1
2
3
4
Wydarzenia z dnia 5 marzec 2021 (piątek)
Wydarzenia z dnia 6 marzec 2021 (sobota)
7
8
9
Wydarzenia z dnia 10 marzec 2021 (środa)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Video

Więcej filmów
Bielsk Podlaski - Podsumowanie roku 2019
Filmowe podsumowanie roku 2019 w Bielsku Podlaskim
Filmowe podsumowanie roku 2019 zaprezentowane podczas spotkania noworocznego Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski Jarosława Borowskiego 16 stycznia 2020 r. Produkcja - TV Podlasie.
Zobacz film

Galerie zdjęć

Więcej galerii zdjęć
Kwiecisty Bielsk Podlaski 2019
Zobacz galerię

Ankieta

Ankieta badania satysfakcji i oczekiwań klientów

Wypełnij ankietę